Samen komen wij tot een persoonlijk en een warm afscheid

Verzekeringen

Vrije keus

Hierover bestaan nog veel misverstanden. Ik wil u er graag op wijzen dat, ook als u verzekerd bent bij een van de bekende verzekering maatschappijen, u vrij bent in de keuze welke uitvaartonderneming u kiest.

Ongeacht waar u verzekerd bent, heeft u altijd de keus zelf een uitvaartonderneming te kiezen.

De kosten van een uitvaart zijn afhankelijk van verschillende factoren:

Wat doet u allemaal zelf? Het aantal genodigden/belangstellenden. Welke locatie kiest u voor de plechtigheid? Gaat u adverteren? En zo ja, welke krant?

Over de kosten van een uitvaart wil ik altijd zo helder en duidelijk mogelijk zijn.

Hoewel het niet gebruikelijk is hierover meteen te beginnen zal ik u informeren zodat u niet voor onverwachte verrassingen komt te staan.